آموزشی, برنامه های کودی

برنامه کود دهی انگور

برنامه کود دهی انگور

برنامه کود دهی انگور

انگور از جمله محصولاتی است که از لحاظ تغذیه بسیار مهم است و در ایران این میوه از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. انگور یکی از قدیمی ترین گیاهان شناخته شده است که به عنوان یکی از منابع مهم غذایی به شمار می رود این محصول بومی مناطق معتدل گرم است. به دلیل حساسیت بالای این درخت میوه به آفات و بیماری ها؛ باید کود دهی انگور را جدی بگیرید و طبق توصیه کودی عمل کنید. این گیاه حالت بوته ای ، رونده و دارای پیچک مقابل بعضی  در مقابل بعضی از برگ ها است. در ادامه متخصصان کشاورزی ما؛ برنامه کود دهی انگور توسط تیم متخصصان کشاورزی بنیفر تولید شده که می توانید در حین استفاده از برنامه کود دهی انگور با مشاورین ما در ارتباط باشید.

مراحل رشدروش کود دهینوع کودمقدار کود
اواسط زمستانچالکود (از سال سوم)کود مخصوص چالکود بنیفر500 – 300 گرم برای هر درخت بسته به سن
پلت مرغی هیومیک دار بنیفر1500 – 500 گرم برای هر درخت بسته به سن
هیومیک گرانول200 گرم برای هر درخت
کود گوگرد گرانول بنتونیت دار 70درصد200-300 گرم
قبل از تورم جوانهآبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
محلول پاشیفروت ست3 – 2 لیتر بر هکتار
پس از باز شدن برگهاآبیاریسولفات آلومینیوم50 کیلوگرم در هکتار
آبیاری/محلول پاشیمیکرو کامل بنیفر20-30 کیلوگرم در هکتار

2-3 کیلوگرم در هکتار

قبل از گلدهیآبیاریNPK 20 20 20 بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
محلول پاشیفولامین بنیفر20 – 10 لیتر بر هکتار
آبیاری/محلول پاشیمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
آبیاریسولفات آلومینیوم50 کیلوگرم بر هکتار
محلول پاشیگوگرد مایع4-5 لیتر بر هکتار
ظهور شکوفه و خوشه میوهمحلول پاشیآمینوفولوی پلاس-NPK 12.12.36+TE 

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار

آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20- 10لیتر بر هکتار
آبیاریکلات آهن و روی20-40 لیتر بر هکتار
غوره شدن میوهآبیاریNPK 10 10 40 یا NPK 12 12 36 بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری
محلول پاشینیترات کلسیم3 – 2 کیلو گرم بر هکتار
محلول پاشیسیلیکات پتاسیم3 – 2 کیلوگرم لیتر بر هکتار
محلول پاشیسولفات منیزیم بنیفر3 – 2 کیلوگرم بر هکتار
تغییر رنگ و رسیدگی میوهآبیاریNPK 15.8.26+Mg+TE30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
محلول پاشینیترات کلسیم یا کلسیم بور3- 2 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشیفولامین بنیفر3 – 2 لیتر در هکتار
پس از برداشتمحلول پاشیفروت ست3 – 2 کیلوگرم در هکتار

نکات کلیدی و مهم در برنامه غذایی و توصیه کودی انگور

مقادیر توصیه شده در برنامه کود دهی انار تا 2 الی 3 نوبت قابل مصرف می باشد.

مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.

در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.

در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.

در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.

جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.

جهت اختلاط چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه های غذایی کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *