نمایش 1–8 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

کود سم گوگرد مایع وارنبو حجم 5 لیتر

525.000 تومان
  • اصلاح زمین های شور، قلیایی و آهکی
  • افزایش چشمگیر عملکرد محصولات زراعی و باغی
  • افزایش کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی در عطر و طعم
  • افزایش تولید میوه در درختان میوه
  • افزایش مقاومت نباتات و درختان را در برابر سرما و خشکسالی
  • به عنوان قارچ کش بسیار قوی و از بین برنده حشرات استفاده می شود

سم حشره کش پیری پیروکسی فن

  پیری پیروکسی فن شبه هورمون جوانی، هورمونی که مانع تبدیل لارو به شفیره و حشره کامل می شود. فرمولاسیون

سم حشره کش مالاتیون

  مالاتیون حشره کش کنه کش تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی از گروه ارگانوفسفره فرمولاسیون مالاتیون   57%    EC نحوه

سم حشره کش دیازینون گرانول

  دیازینون گرانول دیازیگل           10%        G نحوه اثر حشره کش عصبی که مهار کننده کولین استراز است موارد مصرف کرم

سم حشره کش دیمتوات

  دیمتوات حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی از گروه فسفره آلی فرمولاسیون رکسیون       40%     EC نحوه اثر

سم حشره کش فن پروپاترین

  فن پروپاترین حشره کش  و کنه کش تماسی گوارشی و دور کننده از گروه پایروتروئیدها فرمولاسیون دانیتول   10%      EC

سم حشره کش فن والریت

  فن والریت حشره کش کنه کش تماسی از گروه پایروتیروئیدها فرمولاسیون سومیسیدین     20%     EC نحوه اثر حشره کش عصبی

سم حشره کش فوزالن

  فوزالن حشره کش و کنه کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی فرمولاسیون زولون        35%         EC نحوه اثر حشره