پیشنهادات ویژه بنیفر شاپ
بنیفر؛ نشانه کیفیت
 • بنیفر؛ نشانه کیفیت

پرفروش ترین محصولات

سولفات ها؛ نان شب گیاهان

سولفات آهن 20% بنیفر وزن 10 کیلوگرم

49,000 تومان
 • افزایش باردهی گیاه
 • افزایش سبزینگی گیاه
 • ماده اولیه کود های شیمیایی
 • استفاده در صنایع رنگرزی
 • بسته بندی 10 کیلویی

سولفات روی 24 درصد بنیفر وزن 10 کیلوگرم

140,000 تومان
 • افزایش مقاومت گیاهان نسبت به آفات
 • بهبود سریع کیفیت محصولات
 • قابل استفاده در تمامی سیستم های آبیاری

سولفات منیزیم 9.6 درصد بنیفر وزن 10 کیلوگرم

49,000 تومان
 • بهبود سبزینگی گیاهان
 • افزایش فتوسنتز و  رشد گیاه
 • بهبود سرعت رشد محصولات
 • کاملا محلول در آب
 • بسته بندی 10 کیلویی

سولفات مس 24 درصد بنیفر وزن 10 کیلوگرم

489,000 تومان 460,000 تومان
 • آفت کش
 • جلوگیری از تشکیل جلبک ها
 • مناسب برای خاک های آهکی
 • %100 محلول در آب
 • بسته بندی 10 کیلویی