آموزشی, برنامه های کودی

برنامه کود دهی پنبه

برنامه کود دهی پنبه

گیاه پنبه از گیاهان دولپه ای از خانواده پنیرک می باشد که به صورت یکساله در زراعت مورد استفاده قرار می گیرد و از الیاف و روغن دانه پنبه استفاده اقتصادی می شود. این گیاه به شوری حساس نیست و قابلیت سازگاری با شرایط محیطی مختلف را دارد. استفاده از برنامه کود دهی پنبه در مراحل حساس رشدی به افزایش تولید الیاف  و کیل در واحد سطح کمک خواهد کرد.در ادامه برنامه و توصیه کود دهی پنبه توسط تیم تحقیق و توسعه بنیفر شاپ آماده و تقدیم شما می شود.

مراحل رشدروش کود دهینوع کودمقدار کود
قبل از کاشتهمراه شخم و

آماده سازی زمین

مصرف کود های ماکرو گرانول همراه با

کود آلی (دی آمونیم فسفات،سوپر فسفات تریپل سولفات پتاسیم گرانول(ریگی))

بر اساس آزمون خاک

(حداکثر 500 کیلوگرم در هکتار)

پلت مرغی هیومیک دار بنیفر1000 – 15000 کیلوگرم بر هکتار
کود گوگرد گرانول بنتونیت دار 70 درصد300 – 500 کیلوگرم بر هکتار
کاشت بذر و

جوانه سازی

آبیاری/محلول پاشی NPK 17 44 0+ TE فول آپشن +آمینوفولوی پلاس30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

3- 2 کیلوگرم بر هکتار

آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
6 – 8 برگیآبیاری/محلول پاشیNPK 0.52.34+TE30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

3- 2 کیلوگرم بر هکتار

آبیاری/محلول پاشیمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار

کمی قبل از تشکیل جوانهآبیاری

محلول پاشی

NPK 20 20 20 + TE30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار محلول پاشی

آبیاریکلات آهن و روی40 – 20 لیتر بر هکتار
محلول پاشیفولامین بنیفر3 – 2 لیتر بر هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
کمی قبل از گلدهیآبیاری

محلول پاشی

NPK 10.10.40+TE

+ آمینوفولوی پلاس
NPK 12.12.36+TE

30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار محلول پاشی

آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
محلول پاشی/آبیاریمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
3- 2 کیلوگرم بر هکتار
غوزه بستنمحلول پاشیNPK 0.0.50+TE یا سولفات پتاسیم4 – 3 کیلوگرم بر هکتار
محلول پاشیکلسیم بور3 – 2 لیتر در هکتار

نکات کلیدی و مهم در برنامه کود دهی پنبه

مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.

در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.

در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.

در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.

جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.

جهت اختلال چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه کود دهی پنبه کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *