آموزشی, برنامه های کودی

برنامه کود دهی پسته

برنامه کود دهی پسته

درخت پسته نیز مانند سایر گیاهان برای رشد و تولید مطلوب به عناصر غذایی مختلف کم نیاز و پر نیاز احتیاج دارد.این عناصر علاوه بر تامین رشد گیاه، بر مقاومت درخت به خشکی،شوری،آفات و بیماری ها و خواص کیفی و کمی میوه اثر دارد. همچنین بر عکس العمل گیاه به نوسانات ها و عوامل طبیعی مختلف و باردهی آن در دراز مدت تاثیر می گذارد. پس برای آن که محصولی با کیفیت و سالم داشته باشید قطعا نیاز به مراقبت تغذیه و برنامه کود دهی پسته.در ادامه برنامه و توصیه کودی پسته توسط تیم تحقیق و توسعه بنیفر شاپ آماده و تقدیم شما می شود.

مراحل رشدروش کود دهینوع کودمقدار کود
اواسط زمستانچالکود (از سال سوم)کود مخصوص چالکود بنیفر500 – 300 گرم برای هر درخت بسته به سن
پلت مرغی هیومیک دار بنیفر1500 – 500 گرم برای هر درخت بسته به سن
تورم جوانهآبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
محلول پاشیفروت ست3 – 2 لیتر بر هکتار
باز شدن جوانهآبیاری/محلول پاشیفولامین بنیفر20 – 10 لیتر بر هکتار

3 – 2 لیتر بر هکتار

آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
آبیاری/محلول پاشیمیکرو حاوی بور30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
3- 2 کیلوگرم بر هکتار
پایان گلددهیآبیاری

محلول پاشی

NPK 20 20 20بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار محلول پاشی

آبیاریکلات آهن و روی40- 20 لیتر بر هکتار
نخودی شدن میوهآبیاری

محلول پاشی

میکرو حاوی بور30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار محلول پاشی

آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری
محلول پاشیکلسیم بور3 – 2 کیلوگرم بر هکتار
آبیاری/ محلول پاشیمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
3- 2 کیلوگرم بر هکتار
پرشدن مغزآبیاری/ محلول پاشیNPK 12 12 36

NPK 10 10 40

30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
3- 2 کیلوگرم بر هکتار
محلول پاشیفولامین بنیفر3 – 2 لیتر بر هکتار
یک ماه قبل از برداشتمحلول پاشیNPK 0 0 50 + TE3 – 2 کیلوگرم در هکتار
آبیاریمیکرو حاوی بور30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
پس از برداشتمحلول پاشیفروت ست3 – 2 کیلوگرم در هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید بنیفر20 – 10 لیتر در هکتار
آبیاری/ محلول پاشینیترات کلسیم40 – 30 کیلوگرم بر هکتار
4- 3 کیلوگرم بر هکتار

نکات کلیدی و مهم در برنامه کود دهی پسته

مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.

در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.

در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.

در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.

جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.

جهت اختلال چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه های غذایی کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *