آموزشی, برنامه های کودی

برنامه کود دهی حبوبات

برنامه کود دهی حبوبات

برنامه کود دهی حبوبات

خانواده لگومینوز پس از غلات در رتبه دوم اهمیت در کشاورزی و بر مبنای سطح زیر کشت و تولید کل قرار دارد. علف های هرز موجب کاهش عملکرد در زراعت حبوبات می گردند به همین دلیل استفاده از برنامه کود دهی حبوبات که بر اساس نیازگیاه در هر مرحله رشدی می­تواند به افزایش قدرت رقابتی حبوبات با علف های هرز کمک کند.در ادامه برنامه و توصیه کود دهی حبوبات توسط تیم تحقیق و توسعه بنیفر شاپ آماده و تقدیم شما می شود.

مراحل رشدروش کود دهینوع کودمقدار کود
قبل از کاشتهمراه شخم و آماده سازی زمینمصرف کود های ماکرو گرانول همراه با کود آلی (دی آمونیوم فسفات،سوپرفسفات تریپل سولفات پتاسیم گرانول (ریگی))بر اساس آزمون خاک

(حداکثر 500 کیلوگرم در هکتار)

پلت مرغی هیومیک دار بنیفر1000-1500 کیلوگرم بر هکتار
کود گوگرد گرانول بنتونیت دار 70 درصد300-500 کیلوگرم بر هکتار
3 – 2 برگیآبیاری / محلول پاشی NPK 0.52.34 +TE

NPK 10.52.10 +TE

+آمینوفولوی پلاس

30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

2 – 3 کیلوگرم بر هکتار

آبیاری / محلول پاشیمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

2 – 3 کیلوگرم بر هکتار

آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
5-6 برگیآبیاری/محلول پاشیNPK 20 20 20 بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

2 – 3 کیلوگرم بر هکتار

محلول پاشیفولامین بنیفر2-3 لیتر در هکتار
آبیاریکلات آهن و روی30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

2-3 کیلو گرم بر هکتار

قبل از گلدهی 

محلول پاشی

NPK 12 12 36 + TE

NPK 10 10 40 + TE

+ آمینو فولوی پلاس

2-3 کیلوگرم بر هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
غلاف بندیمحلول پاشیسیلیکات پتاسیم3 – 2 لیتر در هکتار
آبیاری/محلول پاشیNPK 12 3 43 + TE

NPK 12 12 36 + TE

30 – 20 کیلوگرم در هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 -10لیتر بر هکتار
محلول پاشیکلسیم بور2-3 کیلوگرم بر هکتار

نکات کلیدی و مهم در برنامه غذایی و برنامه کود دهی حبوبات

مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.

در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.

در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.

در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.

جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.

جهت اختلال چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه کود دهی حبوبات کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *