آموزشی, برنامه های کودی

برنامه کود دهی انار

برنامه کود دهی کاشت تا برداشت انار

نکات کلیدی و مهم در برنامه غذایی انار

مقادیر توصیه شده در برنامه کود دهی انار تا 2 الی 3 نوبت قابل مصرف می باشد.

مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.

در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.

در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.

در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.

جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.

جهت اختلال چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه های غذایی کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.

مراحل رشدروش کود دهینوع کودمقدار کود
اواسط زمستانچالکود (از سال سوم)کود مخصوص چالکود بنیفر500 – 300 گرم برای هر درخت بسته به سن
پلت مرغی هیومیک دار بنیفر1500 – 500 گرم برای هر درخت بسته به سن
تورم جوانه و رشد رویشیآبیاری NPK 17 44 0 فول آپشن بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
محلول پاشیکلسیم بور3 – 2 لیتر بر هکتار
محلول پاشیفروت ست3 – 2 لیتر بر هکتار
قبل از گلدهیآبیاریNPK 20 20 20 بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
آبیاری/محلول پاشیفولامین بنیفر20 – 10 لیتر بر هکتار
آبیاریمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
گردویی شدن میوهآبیاری

محلول پاشی

NPK 20 20 20 فول آپشن بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار محلول پاشی

آبیاریکلات آهن و روی40 – 20 لیتر بر هکتار
آبیاریکلسیم بور یا اسید بوریک3 – 2 کیلوگرم بر هکتار
افزایش اندازه میوهآبیاری

محلول پاشی

NPK 10 10 40 یا NPK 12 12 36 بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار محلول پاشی

محلول پاشیفولامین بنیفر3 – 2 لیتر بر هکتار
محلول پاشینیترات کلسیم بنیفر3 – 2 کیلوگرم بر هکتار
محلول پاشیمیکرو کامل بنیفر3 – 2 کیلوگرم بر هکتار
تغییر رنگ میوه و برداشتآبیاریNPK 15 8 26 + Mg + TE بنیفر
30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید بنیفر
20 – 10 لیتر در هکتار
محلول پاشیکلسیم بور
3 – 2 لیتر در هکتار
پس از برداشتمحلول پاشیفروت ست3 – 2 کیلوگرم در هکتار
آبیارینیترات پتاسیم30 – 20 کیلوگرم در هکتار

نکات کلیدی و مهم در برنامه غذایی

مقادیر توصیه شده در برنامه کود دهی انار تا 2 الی 3 نوبت قابل مصرف می باشد.

مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.

در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.

در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.

در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.

جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.

جهت اختلال چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه های غذایی کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.

قبل از کود دهی بهتر است متن “نتیجه آزمون خاک و توصیه بهینه کودی” را مطالعه کنید!!

توصیه بهینه کودی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *