آموزشی, برنامه های کودی

برنامه کود دهی کیوی

برنامه کود دهی کیوی

کیوی گیاهی دوپایه بوده که بیشتر در نواحی شمالی کشور کشت می شود. در تغذیه کیوی باید به مصرف کودهای پتاس بالا، کلسیمی و فروت ست توجه فراوان داشت.پس برای آن که محصولی با کیفیت و سالم داشته باشید قطعا نیاز به مراقبت تغذیه و برنامه کود دهی کیوی دارید.

مراحل رشدروش کود دهینوع کودمقدار کود
اواسط زمستانچالکود (از سال سوم)کود مخصوص چالکود بنیفر500 – 300 گرم برای هر درخت بسته به سن
پلت مرغی هیومیک دار بنیفر1500 – 500 گرم برای هر درخت بسته به سن
کود گوگرد گرانول بنتونیت دار 70 % 300 – 200 گرم برای هر درخت
تورم جوانه و

روشد رویشی

آبیاری/محلول پاشی NPK 30. 10.10 + TE30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

3 – 2 کیلوگرم در هکتار

آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
محلول پاشیفروت ست3 – 2 لیتر بر هکتار
آبیاریکلسیم بور3 – 2 لیتر بر هکتار
قبل از گلدهیآبیاری/محلول پاشیNPK 3 7 37+ TE بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار

آبیاری/محلول پاشیفولامین بنیفر20 – 10 لیتر بر هکتار

3 – 2 لیتر در هکتار

آبیاریمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
پس از تشکیل میوهآبیاری/محلول پاشیNPK 20 20 20 بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار

آبیاری/محلول پاشیکلات آهن و روی40 – 20 لیتر بر هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید20 – 10 لیتر بر هکتار
افزایش اندازه میوهآبیاری/محلول پاشیNPK 10 10 40 +TE

NPK 12 12 36  + TE بنیفر

آمینوفولوی پلاس

30 – 20 کیلوگرم بر هکتار آبیاری

3 – 2 کیلوگرم بر هکتار

محلول پاشیفولامین بنیفر3 – 2 لیتر در هکتار
آبیاری/محلول پاشیسولفات منیزیم30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
3- 2 کیلوگرم بر هکتار
محلول پاشینیترات کلسیم3- 2 کیلوگرم بر هکتار
آبیاری/محلول پاشیمیکرو کامل بنیفر30 – 20 کیلوگرم بر هکتار

3- 2 کیلوگرم بر هکتار

رسیدگی و برداشت میوهآبیاریNPK 0 0 50+ TE بنیفر

NPK 15 8 26+ TE بنیفر

30 – 20 کیلوگرم بر هکتار
آبیاریهیومیک اسید و فولویک اسید بنیفر20 – 10 لیتر بر هکتار
محلول پاشیکلسیم بور3 – 2 لیتر در هکتار
پس از برداشتمحلول پاشیفروت ست3 – 2 کیلوگرم در هکتار

نکات کلیدی و مهم در برنامه کود دهی کیوی

مقدار 3 – 2 کیلوگرم در هکتار برای مصرف در سیستم آبیاری قطره ای و بارانی توصیه می شود.

در صورت نیاز به اختلاط با کود های دیگر یا سموم با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایید.

در خاک های قلیایی و شور توصیه می شود مصرف کود های گوگردی و کود های هیومیک اسید تکرار گردد.

در صورت شور بودن خاک از ترکیب ضد شوری دی سالین استفاده شود.

جهت حلالیت بهتر کود و یا سموم پودری ابتدا آن را در یک گالن به تدریج ریخته و کامل حل نموده و سپس به تانکر مرکزی انتقال داده می شود.

جهت اختلال چند کود و یا سم و یا ابتدا در مقادیر کوچک تست و بعد مصرف نمایید.

موارد و مقادیر توصیه شده در برنامه کود دهی کیوی کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. برای آگاهی از مصرف دقیق تر این کود، نیاز به انجام آزمایش های آب و خاک می باشد و پس از آن با کسب نظر کارشناسان کشاورزی به استفاده از این کود مبادرت نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *