در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود پودری NPK 3 37 37 + TE بنیفر وزن 10 کیلوگرم

2.352.000 تومان2.464.000 تومان
  • افزایش رشد و نمو و کمیت وکیفیت محصولات
  • این کود کامل باعث افزایش جذب عناصر مغذی خاک
  • تحریک توسعه سیستم ریشه ی گیاهان
  • برطرف کننده کمبود عناصر ماکرو و میکرو در طول فصل رویشی و زایشی
  • افزایش کمیت و کیفیت  محصول با ویژگی انبارداری بالا
  • بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع (برگ) به مخزن (اندام در حال رشد)