در حال نمایش 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

سم حشره کش دیازینون

  دیازینون حشره کش تماسی، نفوذی گوارشی و تنفسی از گروه فسفره آلی فرمولاسیون دیازیگل           ®    EC         60% بازودین ®            

سم حشره کش ایمیدیواکلوپراید

  ایمیدیواکلوپراید حشره کش سیستمیک با  اثر تماسی گوارشی از گروه نیکوتینوئیدها فرمولاسیون کنفیدور (Confidor®)           SC              35% موارد مصرف در