کاور پست نمونه برداری خاک

نمونه برداری از خاک و توصیه بهینه کودی

خاک مخلوطی از مواد معدنی، مواد آلی،گازها، مایعات و میکروارگانیسم ها است که در کنار هم حیات را امکان پذیر کرده­اند و یک محیطی مناسب بر...

ادامه مطلب

آزمون خاک

نتیجه آزمون خاک و توصیه ی بهینه ی کودی

یکی از شرایط اصلی بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی، تغذیه بهینه گیاه، می باشد. در تغذیه بهینه­ گیاهی علاوه بر دسترس بودن هر عنصر غذای...

ادامه مطلب